Opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle subsidies of opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen waar je beroep op kan doen voor heel België, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Duid het passende profiel aan of kies een doelgroep om een overzicht te krijgen van de subsidiemogelijkheden.

 • Ik ben werkgever
  • Ik wil een werknemer opleiden
  • Ik wil een werkzoekende opleiden
  • Mijn werknemer wil zichzelf bijscholen
   • Vlaanderen
   • Brussel
   • Wallonië
   • Duitstalige Gemeenschap
   • Vlaanderen

    Ik wil een werknemer in Vlaanderen opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming haar werknemers wil opleiden.

    • 01

     Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

     Als werkgever kan je VOV inzetten om de werknemer op te leiden zodat hij/zij een nieuwe functie zal kunnen uitoefenen, of zijn/haar huidige functie kan blijven uitoefenen indien deze sterk veranderd is. 

     Meer info vind je op onze infofiche Of surf naar www.vlaanderen.be
    • 02

     Strategische transformatiesteun

     Met de strategische transformatiesteun kunnen kmo’s en grote ondernemingen een strategisch transformatieproject realiseren, zoals bijvoorbeeld het investeren in innovatief materiaal, kantoorruimten of een ambitieus opleidingsprogramma. 

     Klik hier voor meer info
    • 03

     Kmo-portefeuille

     Voor de aankoop van diensten (opleiding en advies) die de kwaliteit van uw ondernemingen verbeteren, kan de kmo-portefeuille worden gebruikt. Het gaat over advies en opleiding rond verschillende domeinen: IT, HR, marketing & sales, administratie, logistiek, innovatie en strategie.

     Klik hier voor meer info
    • 04

     Europees Sociaal Fonds (ESF)

     ESF ondersteunt ondernemingen die zich inzetten om de arbeidsmarkt te versterken en werkgelegenheid te vergroten. Je kan een subsidie aanvragen voor projecten rond sociale economie, diversiteit op de werkvloer, levenslang leren en het activeren van talenten. 

     Klik hier voor meer info
    • 05

     Werkbaarheidscheques

     Werkgevers die investeren in het werkbaar werk van hun werknemers kunnen aanspraak maken op financiële steun. Dit geldt zowel voor kmo’s als voor grote ondernemingen. Je kan met de werkbaarheidscheque een meting of scan aankopen, je laten begeleiden bij het uitvoeren van deze scan of bij het opstellen van een werkbaarheidsplan. Daarnaast kan je de cheque ook inzetten om advies of een opleiding aan te vragen die aandacht heeft voor het psychosociaal welbevinden van werknemers. 

     Meer info vind je op onze infofiche Of surf naar www.vlaanderen.be
    • 06

     Gratis job - en taalcoaching in het eerste jaar van tewerkstelling

     Wanneer je een medewerker aanwerft die het Nederlands nog niet helemaal beheerst, kan je beroep doen op een gratis taalcoach op de werkvloer.

     Taalcoaching is dé ideale manier om een nieuwe anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn vlot kan meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve vaardigheden, zodat een direct effect zichtbaar zal zijn. 

     Deze gratis taalcoaching kan je aanvragen via de VDAB óf je kan een beroep doen op onze gratis taalcoachingsopleiding die deel uitmaakt van het opleidingsaanbod van Commerce Training. 

     Meerinfo over ons sectoraal opleidingsaanbod vind je hieronder bij punt 7.  

     Klik hier voor meer info over de taalcoachings van de VDAB Klik hier voor meer info over de taalcoachings van Commerce Training
    • 07

     Sectorale opleidingen

     Als werkgever kan je je werknemer gratis inschrijven voor de sectorale opleidingen van Commerce Training. Commerce Training biedt gratis erkende sectorale opleidingen aan voor de arbeiders van het paritaire comité 119 uit de Voedingshandel enerzijds en de bedienden van de paritaire comités 202, 311 en 312 uit de Detailhandel anderzijds. Deze opleidingen dragen bij aan de 
     competentieontwikkeling van medewerkers uit de handelssector en ondersteunen hen in hun 
     dagelijkse werking. De opleidingen worden zowel in het Frans als in het Nederlands aangeboden en gaan fysiek, online of incompany door. 

     Ontdek onze sectorale opleidingen Bekijk onze opleidingsfiche voor de detailhandel Bekijk onze opleidingsfiche voor de voedingshandel
   • Brussel

    Ik wil een werknemer in Brussel opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming haar werknemers wil opleiden.

    • 01

     Opleidingspremie voor kmo

     Als kmo kan je een premie aanvragen om opleidingen met een uitzonderlijk of dringend karakter te organiseren voor je personeel. De opleiding moet de verbetering van de werking of de economische ontwikkeling van uw onderneming voor ogen hebben.  

     Voor meer info, raadpleeg de website www.economie-werk.brussels.be
    • 02

     Brufotec

     Brufotec helpt Brusselse bedrijven uit de voedingssector bij de uitvoering en de opvolging van de wetgeving inzake voedselveiligheid en voedingshygiëne. De vzw heeft enerzijds een sensibiliseringsopdracht om kleine en middelgrote ondernemingen van de voedings- en agrosector bewust te maken van kwaliteitsgerelateerde problemen. Anderzijds bieden zij gepersonaliseerde hulp aan om zich te conformeren met de nieuwe wetgevingsregels.

     Voor meer info, raadpleeg de website www.brufotec.be
   • Wallonië, Franse Gemeenschap

    Ik wil een werknemer in Wallonië opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming haar werknemers wil opleiden.

    • 01

     Cheques formation pour PME

     Als kmo kan je opleidingscheques ter waarde van € 30 elk bestellen, waarvan je slechts 50% zelf betaalt. De andere helft wordt door de overheid betaald. Hiermee kan je je medewerkers opleidingen laten volgen in een erkend opleidingscentrum.

     Voor meer info, raadpleeg de Franstalige website www.leforem.be
    • 02

     Crédit d’adaptation

     Wanneer je minimum 3 werknemers dient bij te scholen door bijvoorbeeld gewijzigde omstandigheden in de functie, polyvalentie, nieuwe bedrijfsprocedures of bedrijfssystemen,… kan je hiervoor financiële ondersteuning krijgen.

     Ook wanneer werknemers van minimum 45 jaar een mentoropleiding volgen, kan je hiervoor financiële ondersteuning krijgen.

     Voor meer info, raadpleeg de franstalige website www.leforem.be
    • 03

     Fonds de l'expérience professionelle (FEP)

     Je kan beroep doen op het FEP voor projecten waarmee je de arbeidsomstandigheden wil verbeteren van medewerkers die ouder zijn dan 45 jaar.

     Je kan een subsidie aanvragen om:

     • een meting uit te voeren (met een goedgekeurd meetinstrument)

     • risicofactoren te detecteren (via een goedgekeurde diagnostische methode)

     • concrete projecten te financieren om het fysiek werk te verlichten

     • opleidingen aan te bieden om de werkomstandigheden te verbeteren

     Voor meer info, raadpleeg de Franstalige website www.leforem.be
   • Duitstalige Gemeenschap

    Ik wil een werknemer in de Duitstalige Gemeenschap opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming haar werknemers wil opleiden.

    • 01

     BRAWO

     Je kan financiële ondersteuning krijgen als je je werknemers (maximum 5 per opleidingsonderwerp) een professionele opleiding wil laten volgen. Deze subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies.

     Voor meer info, raadpleeg de Duitstalige website www.ostbelgienbildung.be
    • 02

     Ausbildungsbeihilfen (opleidingspremie)

     Indien je een grotere groep werknemers (minimum 6) wilt bijscholen, kan je voor zowel bedrijfsspecifieke opleidingen (vb. intern IT-systeem, ISO-certificering, polyvalentie, …) als voor meer generieke opleidingen een financiële ondersteuning krijgen, uitgezonderd voor wettelijk verplichte opleidingen. 

     Voor meer info, raadpleeg de Duitstalige website www.adg.be
   • Vlaanderen
   • Brussel
   • Wallonië
   • Duitstalige Gemeenschap
   • Vlaanderen

    Ik wil een werkzoekende in Vlaanderen opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming werkzoekenden wil opleiden.

    • 01

     Individuele beroepsopleiding (IBO)

     Je kan een werkzoekende gedurende maximaal 6 maanden opleiden in jouw bedrijf, zonder loon of RSZ kosten. Je betaalt de werkzoekende enkel een vast maandelijks bedrag. Nadien werf je de werkzoekende aan (verplicht). 

     Daarnaast kan je ook een gratis taalcoach inschakelen wanneer de werkzoekende hier nood aan heeft. 

     Voor meer info, raadpleeg onze infofiche. Of raadpleeg deze website
    • 02

     Beroepsinlevingsstage (BIS)

     Je kan een werkzoekende op vrijwillige basis een stage laten lopen in jouw bedrijf, zonder loon of RSZ kosten. Je betaalt de werkzoekende enkel een stagevergoeding volgens het wettelijk minimum. Aanwerving na de stage is geen verplichting. 

     Voor meer info, raadpleeg onze infofiche Of raadpleeg deze website
    • 03

     Opleidingsstage

     Je kan een werkzoekende die via VDAB een beroep aanleert een stageplaats aanbieden, zonder kosten. Tijdens deze stage krijgt de werkzoekende de kans om het geleerde toe te passen in de praktijk. 

     Voor meer info, raadpleeg onze infofiche Of raadpleeg deze website.
    • 04

     Gratis job- en taalcoaching tijdens de IBO

     Wanneer je een medewerker aanwerft die het Nederlands nog niet helemaal beheerst, kan je beroep doen op een gratis taalcoach op de werkvloer via de VDAB. 

     Taalcoaching is dé ideale manier om een nieuwe anderstalige medewerker te ondersteunen zodat deze op korte termijn vlot kan meedraaien op de werkvloer. De focus ligt op het aanleren van meteen toepasbare communicatieve vaardigheden, zodat een direct effect zichtbaar zal zijn. 

     Klik hier voor meer info
   • Brussel

    Ik wil een werkzoekende in Brussel opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming werkzoekenden wil opleiden.

   • Wallonië, Franse Gemeenschap

    Ik wil een werkzoekende in Wallonië opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming werkzoekenden wil opleiden.

   • Duitstalige Gemeenschap

    Ik wil een werkzoekende in de Duitstalige Gemeenschap opleiden

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een onderneming werkzoekenden wil opleiden.

   • Vlaanderen
   • Brussel
   • Wallonië
   • Duitstalige Gemeenschap
   • Vlaanderen

    Mijn werknemer in Vlaanderen wil zichzelf bijscholen

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een werknemer zichzelf wil bijscholen.

    • 01

     Vlaams opleidingsverlof (VOV)

     Als werkgever kan je VOV inzetten om de werknemer op te leiden zodat hij/zij een nieuwe functie zal kunnen uitoefenen, of zijn/haar huidige functie kan blijven uitoefenen indien deze sterk veranderd is. 

     Meer info vind je op onze infofiche Of surf naar www.vlaanderen.be
    • 02

     Opleidingscheques

     Werknemers die wonen of werken in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben jaarlijks recht op opleidingscheques waarmee ze - ook buiten de werkuren - een erkende opleidingen kunnen volgen om hun positie in de arbeidsmarkt te versterken. Met de opleidingscheques betaalt de werknemer maar de helft van het inschrijvingsgeld. De andere helft wordt betaald door de Vlaamse overheid. 

     Meer info vind je op www.vlaanderen.be
    • 03

     Opleidingskrediet / Aanmoedigingspremie

     Werknemers uit de privésector die hun loopbaan onderbreken om een opleiding te volgen, komen mogelijk in aanmerking voor een aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet. Dat is een aanvullende uitkering die de werknemer van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

     Meer info vind je op www.vlaanderen.be
    • 04

     Opleidingen via de VDAB

     Een werknemer kan ook (gratis) opleidingen volgen bij de VDAB, 

     Ontdek hun aanbod op www.vdab.be
   • Brussel

    Mijn werknemer in Brussel wil zichzelf bijscholen

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een werknemer zichzelf wil bijscholen.

    • 01

     Betaald Educatief Verlof

     Een werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon indien hij/zij een erkende opleiding volgt. Als werkgever krijg je een financiële compensatie van de overheid voor deze afwezige uren.

     Voor meer info, raadpleeg de website www.economie-werk.brussel
    • 02

     Sectorale opleidingen

     Als werkgever kan je je werknemer gratis inschrijven voor de sectorale opleidingen van Commerce Training. Commerce Training biedt gratis erkende sectorale opleidingen aan voor de arbeiders van het paritaire comité 119 uit de Voedingshandel enerzijds en de bedienden van de paritaire comités 202, 311 en 312 uit de Detailhandel anderzijds. Deze opleidingen dragen bij aan de 
     competentieontwikkeling van medewerkers uit de handelssector en ondersteunen hen in hun 
     dagelijkse werking. De opleidingen worden zowel in het Frans als in het Nederlands aangeboden en gaan fysiek, online of incompany door. 

     Ontdek onze sectorale opleidingen. Bekijk onze opleidingsfiche voor de detailhandel Bekijk onze opleidingsfiche voor de voedingshandel
    • 03

     Opleidingen via Bruxelles Formation

     Een werknemer kan ook (gratis) opleidingen volgen bij Bruxelles Formation.

     Ontdek het aanbod
   • Wallonië, Franse Gemeenschap

    Mijn werknemer in Wallonië wil zichzelf bijscholen

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een werknemer zichzelf wil bijscholen.

   • Duitstalige Gemeenschap

    Mijn werknemer in de Duitstalige Gemeenschap wil zichzelf bijscholen

    Er bestaan verschillende steunmaatregelen voor wanneer een werknemer zichzelf wil bijscholen.