Privacy policy

Commerce Training, met maatschappelijke zetel in de Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel, hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de personen met wie het interacties onderhoudt in het kader van zijn activiteiten. Door middel van deze privacyverklaring informeert Commerce Training je o.a. over de manier waarop het jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart en over de rechten waarover je als betrokkene beschikt.