Contracten

Welke contracten binnen duaal leren en 'formation en alternance' zijn er?

Duaal leren en 'formation en alternance', dat is leren in een onderneming en op school. In het Nederlandstalig onderwijs wordt er gesproken over Duaal Leren en in het Franstalig onderwijs over Formation en alternance.

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonië
  • Nederlandstalig onderwijs
  • Klik op de juiste tap en knop hierboven om info te verkrijgen over het gewenste gewest en type onderwijs

    

   Vlaanderen - Nederlandstalig onderwijs

    

   In het Nederlandstalig onderwijs wordt er bij het Duaal Leren gewerkt met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) of Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

    

   1. Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

    

   De OAO wordt gesloten tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker (school) en is een overeenkomst van bepaalde duur.

    

   • Bij de overeenkomst moet een opleidingsplan worden gevoegd. Dit plan bepaalt de competenties die op de werkplek en in het opleidingscentrum moeten worden verworven. Het opleidingsplan wordt opgesteld door de opleidingsverstrekker in overleg met de onderneming en de leerling en wordt door deze drie partijen tegelijk met het contract ondertekend.

   • De arbeidsduur omvat het les- en werkplekgedeelte. Samen vormt dit de voltijdse overeenkomst waarvan de arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op de onderneming. De leerling wordt minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) in de onderneming opgeleid.

   • De leerling ontvangt een maandelijkse leervergoeding afhankelijk van het opleidingsjaar. Deze bedragen zijn vastgelegd voor Vlaanderen. Het specifieke bedrag kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

   • De onderneming dient ook verschillende sociale verplichtingen in orde te brengen, zoals RSZ-aangifte, DIMONA-aangifte,...

    

   > Meer info over de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

    

   > Meer info over de Leervergoeding OAO

    

    

   2. Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

    

   De SAO wordt gesloten tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker (school) en is een overeenkomst van bepaalde duur. Deze overeenkomst wordt voornamelijk ingezet om leerlingen eerst kennis te laten maken met het bedrijfsleven, alvorens een betalende overeenkomst (OAO) af te sluiten.

    

   • De arbeidsduur omvat het les- en werkplekgedeelte. Samen vormt dit de voltijdse overeenkomst waarvan de arbeidsduur minstens 28 uren per week is en maximaal gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op de onderneming. De leerling wordt minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) in de onderneming opgeleid. Ook in het geval dat de leerling op een gesimuleerde werkplek wordt opgeleid, wordt een SAO afgesloten.

   • De leerling ontvangt geen leervergoeding.

    

   > Meer info over de Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

  • Nederlandstalig onderwijs
  • Franstalig onderwijs
  • Klik op de juiste tap en knop hierboven om info te verkrijgen over het gewenste gewest en type onderwijs

    

   Brussel - Nederlandstalig onderwijs

    

   In het Nederlandstalig onderwijs wordt er bij het Duaal Leren gewerkt met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) of Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

    

   1. Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

    

   De OAO wordt gesloten tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker (school) en is een overeenkomst van bepaalde duur.

    

   • Bij de overeenkomst moet een opleidingsplan worden gevoegd. Dit plan bepaalt de competenties die op de werkplek en in het opleidingscentrum moeten worden verworven. Het opleidingsplan wordt opgesteld door de opleidingsverstrekker in overleg met de onderneming en de leerling en wordt door deze drie partijen tegelijk met het contract ondertekend.

   • De arbeidsduur omvat het les- en werkplekgedeelte. Samen vormt dit de voltijdse overeenkomst waarvan de arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op de onderneming. De leerling wordt minstens 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) in de onderneming opgeleid.

   • De leerling ontvangt een maandelijkse leervergoeding afhankelijk van het opleidingsjaar. Deze bedragen zijn vastgelegd voor Vlaanderen. Het specifieke bedrag kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

   • De onderneming dient ook verschillende sociale verplichtingen in orde te brengen, zoals RSZ-aangifte, DIMONA-aangifte,...

    

   > Meer info over de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

    

   > Meer info over de Leervergoeding OAO

    

    

   2. Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

    

   De SAO wordt gesloten tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker (school) en is een overeenkomst van bepaalde duur. Deze overeenkomst wordt voornamelijk ingezet om leerlingen eerst kennis te laten maken met het bedrijfsleven, alvorens een betalende overeenkomst (OAO) af te sluiten.

    

   • De arbeidsduur omvat het les- en werkplekgedeelte. Samen vormt dit de voltijdse overeenkomst waarvan de arbeidsduur minstens 28 uren per week is en maximaal gelijk is aan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op de onderneming. De leerling wordt minder dan 20 uur per week (gemiddeld op jaarbasis) in de onderneming opgeleid. Ook in het geval dat de leerling op een gesimuleerde werkplek wordt opgeleid, wordt een SAO afgesloten.

   • De leerling ontvangt geen leervergoeding.

    

   > Meer info over de Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO)

  • Klik op de juiste tap en knop hierboven om info te verkrijgen over het gewenste gewest en type onderwijs

    

   Brussel - Franstalig onderwijs

    

   Contrat d'Alternance

    

   De alternerende opleidingsovereenkomst (contrat d'alternance) wordt gesloten tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker (school) en is een overeenkomst van bepaalde duur.

    

   • Bij de overeenkomst moet een opleidingsplan worden gevoegd. Dit plan bepaalt de competenties die op de werkplek en in het opleidingscentrum moeten worden verworven. Het opleidingsplan wordt opgesteld door de opleidingsverstrekker in overleg met de onderneming en de leerling en wordt door deze drie partijen tegelijk met het contract ondertekend.

   • De startdatum van het alternerende opleidingscontract is ofwel het begin van de opleiding in het centrum ofwel de eerste dag in het bedrijf. Het contract is van bepaalde duur, in overeenstemming met het opleidingsplan.

   • Het bedrag van de leervergoeding komt overeen met een percentage van de RMMG dat wordt vastgesteld op basis van het bereikte (en in het opleidingsplan gedefinieerde) vaardigheidsniveau (A, B of C). Dit bedrag is een vast bedrag en dekt de opleidingsuren bij de opleidingsverstrekker en in de onderneming, ongeacht het aantal gewerkte uren. Dit is een minimumbedrag. Het bedrijf mag zelf beslissen om de leervergoeding te verhogen.

   • Vanaf 01/04/2024 zal de vaste minimumvergoeding voor leerlingen als volgt worden aangepast:  
    • Niveau A : 351,9816 €/maand 
    • Niveau B : 496,9152 €/maand
    • Niveau C : 662,5536 €/maand
   • Bovendien sluit de onderneming voor de leerling een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziekte- en arbeidsongevallenverzekering af en verbindt zij zich ertoe zijn reiskosten te vergoeden.

     

   > Meer info over Contrat d'Alternance

  • Franstalig onderwijs
  • Klik op de juiste tap en knop hierboven om info te verkrijgen over het gewenste gewest en type onderwijs

    

   Wallonië - Franstalig onderwijs

    

   Contrat d'Alternance

    

   De alternerende opleidingsovereenkomst (contrat d'alternance) wordt gesloten tussen de leerling, de erkende onderneming en de opleidingsverstrekker (school) en is een overeenkomst van bepaalde duur.

    

   • Bij de overeenkomst moet een opleidingsplan worden gevoegd. Dit plan bepaalt de competenties die op de werkplek en in het opleidingscentrum moeten worden verworven. Het opleidingsplan wordt opgesteld door de opleidingsverstrekker in overleg met de onderneming en de leerling en wordt door deze drie partijen tegelijk met het contract ondertekend.

   • De startdatum van het alternerende opleidingscontract is ofwel het begin van de opleiding in het centrum ofwel de eerste dag in het bedrijf. Het contract is van bepaalde duur, in overeenstemming met het opleidingsplan.

   • Het bedrag van de leervergoeding komt overeen met een percentage van de RMMG dat wordt vastgesteld op basis van het bereikte (en in het opleidingsplan gedefinieerde) vaardigheidsniveau (A, B of C). Dit bedrag is een vast bedrag en dekt de opleidingsuren bij de opleidingsverstrekker en in de onderneming, ongeacht het aantal gewerkte uren. Dit is een minimumbedrag. Het bedrijf mag zelf beslissen om de leervergoeding te verhogen.

   • Vanaf 01/04/2024 zal de vaste minimumvergoeding voor leerlingen als volgt worden aangepast:  
    • Niveau A : 345,0796 €/maand 
    • Niveau B : 487,1712 €/maand
    • Niveau C : 649,5616 €/maand
   • Bovendien sluit de onderneming voor de leerling een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziekte- en arbeidsongevallenverzekering af en verbindt zij zich ertoe zijn reiskosten te vergoeden.

     

   > Meer info over Contrat d'Alternance

Voor een snelle blik, bekijk onze gidsen

Gidsen

Meer weten over alternerend onderwijs? Download onze gidsen!

Gerelateerde pagina's over duaal leren en formation en alternance

 • Icoon_Ontdek alternerend leren
  Duaal leren en 'Formation en alternance'
 • Waarom opleiding
  Scholen en opleidingen
 • Icoon_Leerbedrijf worden
  Leerbedrijf worden
 • Icoon_contract
  Contracten
 • Icoon_mentor worden
  Mentor worden
 • Spaarvarken
  Premies
 • Icoon FAQ
  FAQ's
 • Icoon_gids duaal leren
  Gidsen en tools Alternerend Leren