Premies duaal leren

Premies bij duaal leren en 'formation en alternance'

Duaal leren en 'formation en alternance', dat is leren in een onderneming en op school. In het Nederlandstalig onderwijs wordt er gesproken over Duaal Leren en in het Franstalig onderwijs over Formation en alternance.

 • Vlaanderen
 • Brussel
 • Wallonië
  • Premie Kwalificerend Werkplekleren
  • Leerlingenpremie Alternerende Opleiding
  • Wanneer je als werkgever een leerling in een duale of alternerende opleiding mee opleidt, kom je als bedrijf in aanmerking voor de premie kwalificerend werkplekleren.

    

   De premie kwalificerend werkplekleren voor de onderneming bedraagt per lerende:

   • € 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt.
   • € 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

   De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende. Eerder ontvangen stagebonussen voor dezelfde leerling worden meegeteld.

    

   Om in aanmerking te komen voor de stagebonus dient het bedrijf aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

   • de onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende/duale opleiding
   • de onderneming die de jongere opleidt is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
   • de onderneming leidt de jongere minstens 4 maanden (volgens de Dimona- of DmfA-aangifte) op in het schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
   • de onderneming duidt een mentor aan die de lerende op de werkplek begeleidt en opleidt én daarvoor een erkende mentoropleidingen heeft gevolgd.

    

   Aanvraagprocedure:

   • De registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be geldt als eerste stap in de aanvraag. 
   • Om de premie te ontvangen, moet de werkgever aanduiden dat hij de premie wenst en moet het rekeningnummer ingevuld worden in het digitale loket. Dit moet binnen de 3 maanden na de startdatum van de overeenkomst.
   Meer info over de premie kwalificerend werkplekleren
  • Leid je een jongere in een duale of alternerende opleiding in jouw onderneming op? Informeer de jongere dat die een leerlingenpremie kan aanvragen.

    

   De leerlingenpremie is een premie waarmee de Vlaamse overheid jongeren wil motiveren om de opleiding volledig af te werken. De bonus wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald en kan maximaal 3 keer worden toegekend per jongere en bedraagt tussen €500.

    

   Om als leerling in aanmerking te komen voor de leerlingenpremie dient de leerling aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

   • de leerling heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs
   • de leerling woont in het Vlaams Gewest
   • de leerling wordt (volgens de Dimona- of DmfA-aangifte) minstens 4 maanden opgeleid op de werkplek in elk schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.

    

   Aanvraagprocedure

   • Door registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be wordt de premie aangevraagd.
   • De opleidingsverstrekker geeft de toestemming voor het ontvangen van de premie en het rekeningnummer van de leerling door én laadt een ondertekende verklaring van de leerling op. 
   • Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst.
   Meer info over de leerlingenpremie alternerende opleiding
  • Mentorpremie
  • Premie 'Jongere in alternerende opleiding' (voor de leerling)
  • In Brussel kan je genieten van een mentorpremie. Dit betreft een jaarlijkse premie voor bedrijven die jongeren (jonger dan 25 jaar oud) in alternerend leren ontvangen.

    

   Je kunt genieten van een mentorpremie van €1750 netto per mentor, per overeenkomst van minimum 6 maanden.

    

   Om in aanmerking te komen voor de mentorpremie dient het bedrijf aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

   • gevestigd zijn in het Brussels Gewest (filiaal)
   • een leerling met een contract van minstens 6 maanden begeleiden
   • minimum 1 en maximum 4 leerlingen tegelijkertijd begeleiden
   • een leerling jonger dan 25 jaar ondersteunen

    

   De mentorpremie dien je aan te vragen bij Actiris. 

   Meer info over de mentorpremie
  • Leid je een jongere in een alternerende opleiding in jouw onderneming op? Informeer de jongere dat die een premie kan aanvragen.

    

   De Premie 'Jongere in alternerende opleiding' is een premie waarmee de regio Brussel jongeren wil motiveren om de opleiding volledig af te werken. De bonus kan maximaal 3 keer worden toegekend per jongere en bedraagt tussen €500 en €750.

    

   Om als leerling in aanmerking te komen voor de premie dient de leerling aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

   • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
   • een opleiding in het deeltijds of voltijds secundair onderwijs volgen
   • jonger dan 18 jaar zijn
   • een stage van minimum 4 maanden gevolgd hebben
   • een praktijkopleiding gevolgd hebben in het kader van een overeenkomst alternerende opleiding
   Meer info over de premie 'Jongere in alternerende opleiding'
  • Prime P1
  • Prime P2
  • Prime apprenant (P3 - voor de leerling)
  • Wanneer je als zelfstandige een leerling in een alternerende opleiding mee opleidt, kom je in aanmerking voor de 'Prime indépendants'. Dit is een bonus van €750 eenmalig toegekend per zelfstandige.

    

   Om in aanmerking te komen voor de premie dien je aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

   • definitief erkend zijn
   • gevestigd zijn in het Waalse Gewest (filiaal)
   • voor het eerst een leerling in het kader van een alternerende overeenkomst ontvangen
   • GEEN actieve werknemers hebben op het ogenblik van de ondertekening van de alternerende overeenkomst

    

   Doelstelling: gedeeltelijke vergoeding van de 'administratieve' kosten in verband met de naleving van de sociale voorschriften (aansluiting bij een sociaal secretariaat en een externe dienst voor gezondheid en veiligheid op het werk, verzekering, medische controle enz.)

    

   Werkwijze: De opleidingsverstrekker laat de zelfstandige bij de ondertekening van de overeenkomst het premieaanvraagformulier 'P1' van OFFA ondertekenen en stuurt het ter validering naar OFFA. Het DGO6 betaalt de premie.

    

   Tip: vennootschappen met de rechtspersoonlijkheid van een natuurlijke persoon hebben recht op belastingvrijstelling. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij uw boekhouder of bij de FOD Financiën.

   Meer info over prime P1
  • Wanneer je als zelfstandige of bedrijf een leerling in een alternerende opleiding mee opleidt, kom je in aanmerking voor de 'Prime entreprises'. De premie bedraagt €750 per jongere die door het bedrijf wordt opgeleid in het kader van een alternerende overeenkomst die meer dan 270 dagen (9 maanden) duurt. De premie wordt eenmalig toegekend.

   De onderneming ontvangt de premie aan het eind van het eerste opleidingsjaar als de jongere wordt begeleid door een 'erkende' mentor, d.w.z. een mentor met 5 jaar ervaring in het vak en een mentorcertificaat. De jongere moet geslaagd zijn voor het betreffende opleidingsjaar en doorgaan naar niveau B.

    

   Doelstelling: het bedrijf aanmoedigen om de leerling te ondersteunen met een opgeleide (erkende) mentor

    

   Werkwijze: De opleidingsverstrekker laat de bedrijfsleider het premieaanvraagformulier 'P2' van OFFA ondertekenen en stuurt het ter validering naar OFFA. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, betaalt het DGO6 de premie.

    

   Tip: vennootschappen met de rechtspersoonlijkheid van een natuurlijke persoon hebben recht op belastingvrijstelling. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij uw boekhouder of bij de FOD Financiën.

   Meer info over prime P2
  • Leid je een jongere in een duale of alternerende opleiding in jouw onderneming op? Informeer de jongere dat die een startbonus kan aanvragen.

    

   De bonus van €750 wordt eenmalig toegekend aan elke jongere met een alternerende overeenkomst die het laatste jaar van de alternerende opleiding met succes afrondt en diens diploma behaalt.

    

   Doelstelling: de jongere motiveren om zijn opleiding te voltooien en zijn getuigschrift te behalen

    

   Werkwijze: de opleidingsverstrekker dient de aanvraag voor de premie voor validering in bij OFFA voor alle leerlingen wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Het DGO6 betaalt de premie.

    

   Meer informatie vind je op de website van Wallonie.

   Meer info over prime P3

Gerelateerde pagina's over duaal leren en formation en alternance

 • Icoon_Ontdek alternerend leren
  Duaal leren en 'Formation en alternance'
 • Waarom opleiding
  Scholen en opleidingen
 • Icoon_Leerbedrijf worden
  Leerbedrijf worden
 • Icoon_contract
  Contracten
 • Icoon_mentor worden
  Mentor worden
 • Spaarvarken
  Premies
 • Icoon FAQ
  FAQ's
 • Icoon_gids duaal leren
  Gidsen en tools Alternerend Leren