Missie en visie

Commerce Training is het opleidings- en loopbaanfonds voor de handel, opgericht door de sociale partners van de paritaire comités 119, 202, 311 en 312. 

1. We willen een grote en kwalitatieve instroom in de retail 

Dit doen we door:

 • De brug te vormen tussen onderwijs en de sector
 • In te zetten op meer kwalitatieve leerwerkplekken 
 • Onze sector te promoten en jobs zichtbaar te maken
 • Een goede match tussen bedrijf en starter na te streven
Brug met onderwijs
2. Wij willen “happy people” in de retail door in te zetten op duurzaam en werkbaar werk  

Dit doen we door: 

 • Opleiding aan te bieden, talenten van werknemers te ontwikkelen en jobmobiliteit mogelijk te maken
 • Leiderschapscompetenties te verbeteren en zo de relatie werkgever-werknemer te versterken
 • In te zetten op work-life balance
Werkbaar werk
3. Wij willen gelijke kansen creëren 

Dit doen we door:

 • Te sensibiliseren over de bestaande ongelijkheid en de kracht van diversiteit
 • Ondersteuning te bieden om diversiteit & inclusie te versterken in bedrijven
 • In te zetten op gediversifieerde begeleiding, coaching en opleiding om individuele competenties te versterken
 • Bedrijven te belonen voor hun inzet rond gelijke kansen
Diversiteit en inclusie