Integration

Aanwerving & integratie (stap 3)

Je hebt je nieuwe werknemers gevonden en hij of zij heeft een handicap. Inter en CAWAB helpen je met de integratie van je werknemer en zorgen voor een zicht op de redelijke aanpassingen die kunnen gebeuren.

De audit bij aanwerving

 • 01

  Opstart audit deel 2

  Breng de auditpartner waarmee je samenwerkt in dit project zo snel mogelijk op de hoogte van de aanwerving zodat het vervolg van het project kan ingepland worden.

 • 02

  Behoefteanalyse

  Een ontmoeting zal plaatsvinden tussen de auditpartner, de werkgever en de werknemer met een handicap om vast te stellen wat het precieze takenpakket zal inhouden en welke redelijke aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn om de werknemer in staat te stellen om zijn of haar taken op een succesvolle manier te vervullen.

 • 03

  Auditrapport

  Op basis van de behoefteanalyse wordt een auditrapport opgesteld met aanbevelingen inzake redelijke aanpassingen aan het gebouw en de infrastructuur van de organisatie. Het werkmaterieel wordt hierbij niet in aanmerking genomen, hiervoor word je doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie.

  Het rapport zal eveneens een overzicht van de mogelijke subsidies bevatten en de potentiële partners om de aanbevolen aanpassingen te realiseren.

  De auditpartner zal dit rapport presenteren aan de werkgever, bij voorkeur via een online meeting.

 • 04

  Sensibilisering

  De auditpartner zal een sensibiliseringsmoment organiseren voor alle directe collega's van de nieuwe werknemer met een handicap, dit in overleg met deze laatste. 

  Tijdens dit sensibiliseringsmoment zal een praktijksituatie gecreëerd worden om te ervaren hoe de samenwerking kan verlopen. Er zal mogelijkheid zijn tot uitwisseling en elk teamlid krijgt de kans om vragen te stellen over mogelijke twijfels en bezorgdheden in een constructieve setting.

Overloop de volgende stappen...

In 3 stappen een audit aanvragen, toegankelijkheid vergroten en werknemers met een handicap aannemen

 • Info: Audit van de werkplek
 • Stap 1: Audit aanvragen (inschrijvings-formulier)
 • Stap 2: Kandidaten met een handicap bereiken
 • Stap 3: Aanwerving & integratie